Utbildningar

Utforska

Utbildningar

Klangskålshealer

Detta är en utbildning som är uppdelad i 5 steg. Utbildningen riktar sig till er som vill blir klangskålshealer och jobba med detta. Utbildningen riktar även sig till dig som vill använda detta för egen del. 


Att få en klangskålsbehandling är magisk och den trycker verkligen på knappen till de parasympatiska nervsystemet. Till exempel, de som använder smartklockor som mäter din sömn visar att djupsömnen den natt efter du fått din behandling är mycket djupare och längre.


Steg 1: Grundutbildning  nästa tillfälle 18-19/5 Fullbokad och  7-8/9 2024 3400 kr

Denna del är en grundutbildning som riktar sig mot dig som vill lära dig om klangskålarnas magi i avslappning, meditation, yoga, egen behandling samt att behandla nära och kära. Du få här material med dig för att kunna praktisera på egen hand. Detta steg kan du gå utan att fortsätta på de andra stegen.


Steg 2: Fördjupning  nästa tillfälle 16-17/11 3400 kr

Under steg 2 fördjupas kunskapen för att bli en klangskålshealer. Fler metoder lärs ut under detta steg och du får med dig arbetsuppgifter hem som du skall redovisa innan steg 3.

I steg två ingår även Etik och moral samt Tips och idéer om hur du kan jobba med detta.

Vi fördjupar oss i den österländska visdomen för att förstå helheten. Här har du bestämt dig för att fullfölja hela utbildningen. Du kan nu välja att bli certifierad  eller diplomerad "klangskålshealer". Vill du bli certifierad skall du lämna in alla arbetsuppgifter.


Steg 3: Fördjupning fortsättning  nytt datum kommer 2025 3400 kr

Nu går vi igenom akupunkturkanalerna (meridianerna) och använder klangskålarna för att få ett bättre flöde i kroppen. Vi går in på den västerländska vetenskapen och den österländska filosofin för att få en helhet om hur vår kropp fungerar. Efter steg 3 fortsätter du att praktisera hemma och redovisar detta under steg 4.


Steg 4: Praktik under handledning 15-16/6  3400 kr

Under detta steg skall du själv kombinera ihop en behandling som du sedan utför på någon av dina kurskamrater. Under kursens gång handleder och inspirerar jag dig i ditt arbete. Jag lämnar även tips och idéer som du kan ta med dig i ditt arbete. Här skall du också redovisa någon av de deltagare som du gett klangskålshealing till efter steg 3.


Steg 5: Certifieringshelg. 24-25/8 3400 kr

Här kommer det folk utifrån som du skall behandla under 1 timma. När du utför din behandling så har du en kurskamrat som tittar på, antecknar och ger feedback för att fortsätta utveckla dig inom klangskålshealing.


Efter steg 5 är du certifierad eller diplomerad Klangskålshealer


För mer info, kontakta mig på 070 33 152 88 eller på info@helandeform.se