Utbildningar

Utforska

Utbildningar

Klangskålshealer

Detta är en utbildning som är uppdelad i 5 steg. Utbildningen riktar sig till er som vill blir klangskålshealar och jobba med detta. Utbildningen riktar även sig till dig som vill använda detta för egen del. 


Att få en klangskålsbehandling är magisk och den trycker verkligen på knappen till de parasympatiska nervsystemet. Till exempel, de som använder smartklockor som mäter din sömn visar att djupsömnen den natt efter du fått din behandling är mycket djupare och längre.


Steg 1: Grundutbilding  30/9 - 1/10  2900 kr nästa tillfälle 27-28/1 2024

Denna del är en grundutbildning som riktar sig mot dig som vill lära dig om klangskålarnas magi i avslappning, meditation, yoga, egen behandling samt att behandla nära och kära. Du få här material med dig för att kunna praktisera på egen hand.


Steg 2: Fördjupning  16 -17/12 2023  3400 kr nästa tillfälle 20-21/4 2024

Under steg 2 fördjupas kunskapen för att bli en klangskålshealer. Fler metoder lärs ut under detta steg och du får med dig arbetsuppgifter hem som du skall redovisa under steg 3.

I steg två ingår även Etik och moral samt Tips och ideer om hur du kan jobba med detta.


Steg 3: Fördjupning fortsättning  2-3/3 2024 3400 kr

Nu går vi igenom akupunkturkanalerna (meridianerna) och använder klangskålarna för att få ett bättre flöde i kroppen. Vi går in på den västerländska vetenskapen och den österländska filosofin för att få en helhet om hur vår kropp fungerar. Efter steg 3 fortsätter du att praktisera hemma och redovisar detta under steg 4.


Steg 4: Praktik under handledning. nytt datum kommer  3400 kr

Under detta steg skall du själv kombinera ihop en behandling som du sedan utför på någon av dina kurskamrater. Under kursens gång handleder och inspirerar jag dig i ditt arbete. Jag lämnar även tips och ideér som du kan ta med dig i ditt arbete. Här skall du också redovisa någon av de deltagare som du gett klangskålshealing till efter steg 3.


Steg 5: Certifieringshelg. nytt datum kommer 3400 kr

Här kommer det folk utifrån som du skall behandla under 1 timma. När du utför din behandling så har du en kurskamrat som tittar på, antecknar och ger feedback för att fortsätta utveckla dig inom klangskålshealing.


Efter steg 5 är du certifierad Klangskålshealer


För mer info, kontaka mig på 070 33 152 88 eller på info@helandeform.se